Monday, August 13, 2018

वासना

मी: मला शरीरसुख हावय.
ती: म मिळव.
मी: तसं नाही. स्वताचच शरीर सुखी हवाय.
ती: oh. म अवघड आहे.
मी: का?
ती: कारण ते तुझ्या हातात नाही.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home