Wednesday, August 15, 2018

आयुष्यात पुढे काय

मी: वेळ संपत चाललाय
तो: म
मी: काही Direction नाहीये आयुष्याला
तो: कश्याला हवीये?
मी: मोजायला. काय काय मिळवलं ते. शंभर छोट्या गोष्टींपेक्षा एक मोठी गोष्टं मिळवणं भारी.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home