Monday, August 27, 2018

आरामात काम

मी: आपण फार load घेत नाही
ती: कश्याचं?
मी: कामाचं. लोकं उगीच खूप काम करतात. मला bore झालं कि आपलं काम बंद. कोणाच्या बापाची भीती नाय आपल्याला.
ती: तुला वाटतं लोकं भीतीनी काम करतात?
मी: of course
ती: खूप मोठं व्हायचय तुला अजून

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home